Vor Frelsers Kirke - Korsløkke Sogn


GudstjenesterKonfirmationBørn og ungeAktiviteter
EftermiddagsklubStudiekredseKoncerterKirkens historieKirkens inventar
KirkekontoretMenighedsrådetKirkens ansatteFind vej til kirken 
Menighedsrådsvalg 2020
 
Kirkeministeriet har fastsat, at der skal afholdes valg til landets menighedsråd i år.

I Korsløkke Sogn er menighedsrådet klar til at bistå ved denne opgave, idet der allerede er nedsat et valgudvalg,der skal tage sig af det praktiske arbejde.

Menighedsrådet ved Vor Frelsers Kirke inviterer hermed til orienteringsmøde (og menighedsmøde) onsdag, d. 19. august,  og til valgforsamling (valg-møde) tirsdag, d. 15. september.

Invitationen gælder alle kirkeligt interesserede i Korsløkke Sogn!

Det er vigtigt, at alle folkekirke-medlemmer, der mener, at kirken i vores sogn har nogen betydning, seriøst overvejer at tage imod denne opfordring til at møde frem. Arbejdet med, om og for vores kirke er i høj grad et stykke praktisk demokrati, som vi alle bør værne om – f.eks. ved at deltage aktivt!

Velkommen!
Ved Vor Frelsers Kirke i Korsløkke Sogn holdes alle møder og afstemning/er i kirkens sognelokaler, Ejbygade 24.

Onsdag d. 19. august, kl. 19.00: Det offentlige orienteringsmøde. Iht. Kirkeministeriets BEK af 12/05/2020.

Onsdag d. 19. august, kl. 19.00 – 21.30: Orienteringsmøde (og menighedsmøde)
Her orienteres bl.a. om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for
valgforsamlingen.

Download dagsorden til orienteringsmødet d. 19. august 2020 her


Download LBK nr. 12 af 08/01/2020 (Menighedsråds-valgloven) her

Download Cirkulære om valgret og valgbarhed her
Tirsdag d. 15. september, kl. 19.00 – 21.30: Valgforsamling*
Her opstilles der bl.a. kandidater (dagsordenens pkt.4), og der er mulighed for debat, inden der finder hemmelig,
skriftlig afstemning sted. Det er her hensigten at søge opstillet en fælles kandidatliste, med suppleanter. Kun medlemmer af folkekirken med valgret i Korsløkke Sogn har tale- og stemmeret.

NB: Mødedeltagere med valgret skal som minimum kunne legitimere sig ved at oplyse deres fødselsdato. Man kan
også blive bedt om at fremvise legitimation i form af sundhedskort, pas eller kørekort.

Download dagsorden til valgforsamling (Opstillingsmødet) d. 15. september 2020 her
Tirsdag d. 6. oktober, kl. 19.00:
Eventuel ekstraordinær valgforsamling*
Afholdes, hvis menighedsrådet ikke er blevet fuldtalligt ved valgforsamlingen.Tirsdag d. 13. oktober, kl. 19.00: Frist for indlevering af kandidatlister udløber
Indlevering skal ske ved personligt fremmøde på kirkens kontor, Ejbygade 24, i tidsrummet mellem kl. 17.00 og 19.00.Tirsdag d. 17. november, kl. 9.00 – 20.00:
Eventuelt afstemningsvalg* mellem flere lister

* Vedr. opstilling / valghandlinger, jævnfør
LBK nr 12 af 08/01/2020, Kapitel 1:
§ 2. Valgret har ethvert medlem af folkekirken, der er fyldt 18 år
og har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl i riget uafbrudt i et år forud for valgdagen.
Stk.2. Valgmenighedsmedlemmer har ikke valgret til menighedsråd.
§ 3. Valgbar er enhver, som opfylder betingelserne i § 2 for valgret.

Du kan bl.a. se nærmere om datoer og læse LBK nr 12 via kirkens hjemmeside - http://korsløkkesogn.dk – f.eks.
detaljer i Kapitel 1 § 3, stk.2 ff. om, hvem der ikke er valgbar, selvom vedkommende er medlem af den danske
folkekirke.

Menighedsrådets valgudvalg


Tilbage til forsiden