Vor Frelsers Kirke - Korsløkke Sogn


GudstjenesterKonfirmationBørn og ungeAktiviteter
EftermiddagsklubStudiekredseKoncerterKirkens historieKirkens inventar
KirkekontoretMenighedsrådetKirkens ansatteFind vej til kirken 
Menighedsrådsvalg 2020


BEKENDTGØRELSE

RESULTATET AF VALGFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2020


blev dette:

Valgt til menighedsrådet blev: Alex Rasmussem

Valgt som suppleant blev: Lars Hansen

Der er hermed et nyt og fuldtalligt menighedsråd.

Valgbestyrelsen ved Vor Frelsers Kirke, den 8. oktober 2020


INDKALDELSE

Til Ekstraordinær Valgforsamling  
Menighedsrådsvalg 2020

ved Vor Frelsers Kirke, Ejbygade 24, Odense

Hermed indkaldes til off.

EKSTRAORDINÆR VALGFORSAMLING (opstillingsmøde)

tirsdag den 6. oktober, kl. 19.

(Dagsorden som på valgforsamlingen den 15/9).

Husk at medtage egen gyldig legitimation til mødet, som holdes i kirkens lokaler.

Yderligere informationer om valget kan især findes via www.km.dk

19.09.2020, Valgbestyrelsen


BEKENDTGØRELSE

 RESULTATET AF VALGFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER 2020

Vor Frelsers Kirke, Ejbygade 24, Odense

Valgforsamlingen den 15/9 2020 i Korsløkke Sogn gav valg til menighedsrådet til:

1. Vivi Larsen

2. Tom Børner

3. Carsten Sauer

4. Kurt V. Nielsen

5. Erik Hansen

6. Lotte Pedersen

7. Mogens Hannibal

8. Bjarne Jakobsen

9. Dicte Hansen

10. Kjeld Pedersen Mørch

Som stedfortræder blev valgt: 1.Bjarne Martinsen.

DA MR (menighedsrådet) ikke blev fuldtalligt, indkaldes til ekstraordinær valgforsamling tirsdag den 6. oktober, kl.19, til afholdelse Ejbygade 24.

Det er muligt at indgive en kandidatliste og dermed udløse afstemningsvalg. Eventuelle kandidatlister skal afleveres personligt den 13. oktober, mellem kl. 17 og 19* (deadline), på Kirkekontoret, Ejbygade 24, 5220 Odense S.Ø. Kandidatlister skal udarbejdes på Kirkeministeriets dertil godkendte, aktuelle blanket, som skal underskrives af 11 stillere. Der skal vælges til 11 medlemmer til MR. Funktionsperioden for MR er fire år.

Yderligere informationer via især www.km.dk

  Valgbestyrelsen, den 19.09 & *21.02.2020Ved Vor Frelsers Kirke i Korsløkke Sogn holdes alle møder og afstemning/er i kirkens sognelokaler, Ejbygade 24.


Onsdag d. 19. august, kl. 19.00: Det offentlige orienteringsmøde. Iht. Kirkeministeriets BEK af 12/05/2020.

Onsdag d. 19. august, kl. 19.00 – 21.30: Orienteringsmøde (og menighedsmøde)
Her orienteres bl.a. om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for
valgforsamlingen.

Download dagsorden til orienteringsmødet d. 19. august 2020 her


Download LBK nr. 12 af 08/01/2020 (Menighedsråds-valgloven) her

Download Cirkulære om valgret og valgbarhed her
Tirsdag d. 15. september, kl. 19.00 – 21.30: Valgforsamling*
Her opstilles der bl.a. kandidater (dagsordenens pkt.4), og der er mulighed for debat, inden der finder hemmelig,
skriftlig afstemning sted. Det er her hensigten at søge opstillet en fælles kandidatliste, med suppleanter. Kun medlemmer af folkekirken med valgret i Korsløkke Sogn har tale- og stemmeret.

NB: Mødedeltagere med valgret skal som minimum kunne legitimere sig ved at oplyse deres fødselsdato. Man kan
også blive bedt om at fremvise legitimation i form af sundhedskort, pas eller kørekort.

Download dagsorden til valgforsamling (Opstillingsmødet) d. 15. september 2020 her
Tirsdag d. 6. oktober, kl. 19.00:
Eventuel ekstraordinær valgforsamling*
Afholdes, hvis menighedsrådet ikke er blevet fuldtalligt ved valgforsamlingen.


Tirsdag d. 13. oktober, kl. 19.00: Frist for indlevering af kandidatlister udløber
Indlevering skal ske ved personligt fremmøde på kirkens kontor, Ejbygade 24, i tidsrummet mellem kl. 17.00 og 19.00.Tirsdag d. 17. november, kl. 9.00 – 20.00:
Eventuelt afstemningsvalg* mellem flere lister

* Vedr. opstilling / valghandlinger, jævnfør
LBK nr 12 af 08/01/2020, Kapitel 1:
§ 2. Valgret har ethvert medlem af folkekirken, der er fyldt 18 år
og har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl i riget uafbrudt i et år forud for valgdagen.
Stk.2. Valgmenighedsmedlemmer har ikke valgret til menighedsråd.
§ 3. Valgbar er enhver, som opfylder betingelserne i § 2 for valgret.

Du kan bl.a. se nærmere om datoer og læse LBK nr 12 via kirkens hjemmeside - http://korsløkkesogn.dk – f.eks.
detaljer i Kapitel 1 § 3, stk.2 ff. om, hvem der ikke er valgbar, selvom vedkommende er medlem af den danske
folkekirke.

Menighedsrådets valgudvalg


Tilbage til forsiden