Vor Frelsers Kirke - Korsløkke SognGudstjenesterKonfirmationBørn og ungeAktiviteter
EftermiddagsklubStudiekredseKoncerterKirkens historieKirkens inventar
KirkekontoretMenighedsrådetKirkens ansatteFind vej til kirkenFacebookKirkens orgelVor Frelsers kirkeVægdekoration i kirken
 

Kirkens historie

af Henriette L. Idestrup

Kirken bygges
Oprindeligt hed sognet Vor Frue Landsogn og blev betjent af præsterne ved Vor Frue Kirke. Landsognet omfattede landsbyerne Biskorup, Ejby og Killerup. Før 1900 var der kun ca. 1000 indbyggere i sognet. I 1900 opstod der ønske om at anlægge en begravelsesplads ved Ejby, da vejen til Assistenskirkegården var lang og transportforholdene dårlige. Imidlertid mente en del folk i sognet, at det ville være bedre at arbejde for de levende end de døde. Denne kreds, der havde tilknytning til Indre Mission, ønskede med andre ord en kirke bygget i sognet. I 1902 begyndte disse at holde ugentlige søndagsmøder i Ejby Forsamlingshus hver søndag og og der nedsattes en komite, der skulle arbejde for bygning af en kirke. Komiteen aflagde besøg hos kirke- og kulturministerien, der i 1907 gav løfte om statstilskud til bygningen, hvis sognets folk selv kunne skaffe et bidrag på mindst 12.600 kr., idet bygningen af en kirke ville koste ca. 35.000 kr. Der blev ingen problemer med at skaffe pengene, idet mange i sognet ydede bidrag hertil.

Tegningerne til kirken blev leveret af den kongelige bygningsinspektør Vilhelm Pedersen og d. 6. juli 1908 blev grundstenen til kirken lagt. Senere samme år, d. 21. november blev kirkegården indviet. Den 2. maj 1909 blev kirken indviet med navnet "Vor Frelsers Kirke". Frem til 1917 var den annekskirke til Vor Frue Kirke og betjentes af denne kirkes præster. Billedet herunder viser Vor Frelsers Kirke, som den så ud ved indvielsen i 1909.

Et gammelt billede af kirken


Det første menighedsråd
I 1912 blev der valgt et menighedsråd for landsognet, som tog fat på arbejdet med at få oprettet et selvstændigt sogn med egen præst. Arbejdet bar frugt og i 1916 blev der ved Kongelig Resolution oprettet et selvstændigt præsteembede ved Vor Frelsers Kirke. Året efter kaldtes sognets første præst.

Et gammelt billede af kirken


Sognets navn
I 1936 blev sognet indlemmet i Odense Købstad og fik ved den lejlighed navneforandring fra Vor Frue Landsogn til Korsløkke sogn. "Korsløkken", som det fik navn efter, var navnet på en mark ved Ørbækvej, hvor der i ældre tid havde stået et vejkrucifiks.


Menighedshuset
Før sognehuset blev bygget rådede sognet over et to-etagers menighedshus, der var beliggende på Ejbygade 39. Billedet herunder, som er taget af kirkens organist Holger Hansen engang i 1940'erne, viser både kirken og det daværende menighedshus.

Et gammelt billede af kirken


Sognehuset
I 1972 opførtes sognehuset, der er bygget sammen med kirken. Det er tegnet af arkitekterne Erik og Ebbe Lehn Petersen. Samtidig gennemgik kirken en gennemgribende restaurering.
Sognehuset omfattede ved opførelsen 2 konfirmandstuer, som kan slås sammen til et stort mødelokale, samt kobles til kirkerummet, så antallet af siddepladser næsten fordobles, dåbsventeværelse og køkken. Senere er der yderligere tilbygget et kordegnekontor i 1984 og et præstekontor i 1999. Billedet herunder viser sognehuset, mens den var under opførelse i 1972.

Et gammelt billede af kirken
 

Billedet herunder viser kirke med tilbygninger set fra kirkegården i 2003.

Kirke og sognehus


Det Daglige Brød
I 1975 bestiltes et billedtæppe til udsmykning i sognehuset. Det hænger i konfirmandstuen og måler 200 x 140 cm. Motivet er "Det Daglige Brød". Billedtæppet er udført i materialerne uld og hør af væveren Jette Nevers. På det smukke billedtæppe ser man man de gule aks vokse af den brune jord med den blå-hvide himmel som baggrund.

Vægtæppe i kirken


Tilbage til forsiden