Vor Frelsers Kirke - Korsløkke SognGudstjenesterKonfirmationBørn og ungeAktiviteter
EftermiddagsklubStudiekredseKoncerterKirkens historieKirkens inventar
KirkekontoretMenighedsrådetKirkens ansatteFind vej til kirkenFacebookBørnegudstjenesteBørnetegningerKirkens orgel

Kirkelig vejviser

Kirkekontor

Kordegn (Stillingen er vakant)

Kontor: Ejbygade 24, 5220 Odense SØ, tlf. 66 11 92 30

Sognemail: korsloekke.sogn@km.dk

P.g.a. vakancen i kordegnestillingen betjenes kirkekontoret på følgende vis indtil stillingen er besat:

Kordegnevikar Kirsten Dige Larsen kan træffes på kirkekontoret ved Vor Frelsers Kirke tirsdag-onsdag kl. 9.00-13.00.

Torsdag-fredag kan hun træffes telefonisk, samt ved personlig henvendelse til Vollsmose sogns kirkekontor.


Digital selvbetjening

www.borger.dk findes information om den personregistrering, man kan få brug for som borger i Danmark, for eksempel: fødselsregistrering, faderskab, dødsfald og begravelse, navneregler, navneændring, navngivning, bryllup.


Dåb

Henvendelse til kirkekontoret, hvor dåbsdag aftales.

Forældrene skal inden dåben have en samtale med den præst, der skal foretage dåben.


Vielse i kirken

Henvendelse til kirkekontoret, hvor vielsesdagen aftales.

Brudeparret skal have en samtale med den præst, der skal foretage vielsen.


Begravelse / Bisættelse

De pårørende aftaler det fornødne med den præst, man ønsker skal foretage begravelsen / bisættelsen.

HUSK! Uanset om man ønsker begravelse eller bisættelse kan handlingen altid foregå fra sognekirken.


Sygebesøg og hjemmealtergang m.v.

Henvendelse til en af kirkens præster.


Tilbage til forsiden